EtherChannel نام قابلیتی است که در IOS های سیسکو وجود دارد ، اگر سوییچ قدیمی با IOS قدیمی نیز دارید نگران نباشید چون این ویژگی را پشتیبانی میکند ، EtherChannel این ویژگی را به ما میدهد که چندین پورت فیزیکی در سوییچ را (تنهایتا 8 عدد) در قالب یک پورت معرفی کنیم ، با این کار ما هم پهنای باند و هم دسترس پذیری برای سوییچ به وجود آورده ایم.

نکته مهم : به طور مثال 1 پورت 1 Gbps بهتر از 10 پورت Fast که EtherChannel  شده اند است.

 

 

نکات مهم قبل از EtherChannel

 1. پورت هایی که قرار است با هم EtherChannel  شوند باید از یک نوع و کاملا مثل هم باشند
 2. مدیا انتقال مهم نیس ، میتواند یک پورت فیبر باشد دیگری کابل شبکه
 3. بهتر است از پورت های به توان 2 استفاده شود.

 

برای شروع سوییچ اول دستورات زیر را وارد میکنیم

SW-1#Config t
SW-1(config)#interface Channel-Group 1
SW-1(config-if)#exit

گام دوم: قرار دادن اینترفیس های فیزیکی سوئیچ در داخل اینترفیس مجازی EtherChannel شماره 1 که در مرحله قبلی ایجاد کردیم:
در این مرحله ما قصد دارم اینترفیس های 13 تا 16 را در گروه Channel-Group 1 که در مرحله قبل ایجاد کردم قرار بدهم:

SW-1#config t
SW-1(config)#interface range fastethernet 0/13 - 16
SW-1(config-if)#channel-groip 1 mode desirable

گام سوم: پیکربندی اینترفیس مجازی EtherChannel بر روی سوئیچ 2 (SW-2) :

SW-2#Config t
SW-2(config)#interface Channel-Group 1
SW-2(config-if)#exit

گام چهارم: قرار دادن اینترفیس های فیزیکی سوئیچ در داخل اینترفیس مجازی EtherChannel شماره 1 که در مرحله قبلی ایجاد کردیم:
در این مرحله باید اینترفیس های 13 تا 16 را در گروه Channel-Group 1 که در مرحله قبل ایجاد کردیم قرار بدهیم

SW-2#config t
SW-2(config)#interface range fastethernet 0/13 - 16
SW-2(config-if)#channel-groip 1 mode auto

 

Loop یا حلقه در شبکه سوییچ چیست ؟ برای درک بهتر این موضوع ، وقتی یک بسته بروتکست داخل شبکه پخش میشود به تمام پورت های یا بهتر بگوییم End Device باید برسد مانند وقتی یک Device بسته ARP ارسال میکند.

ایجاد Loop در یک شبکه به منظور فاجعه در آن است و شبکه ما را در کسری از زمان نابود میکند ، فرض کنید شبکه ای به شکل زیر داریم.

وقتی کامپیوتر A میخواهد بسته ای به B بفرستد ، ابتدا arp میزند تا MAC Address آن را پیداکند ، بسته arp به سوییچ میرسد و سوییچ رو هر دو پورت خود پخش میکند ، سپس بسته به هر دو سوییچ میرسد ، دوباره بسته بر روی دست ها تکرا میشود و در نهایت به خود سوییچ اول میرسد سپس دوباره تکرا میکند  ، چون سوییچ از محتوای arp خبر ندارد و بسته باید به صورت بروتکست باشد داخل یک حلقه نا محدود قرار داده میشود و باعث بالارفتن CPU سوییچ ها و در نتیجه Down شدن شبکه میشود.

STP نام یک پروتکل است که این حلقه هارا تشخیص داده و جلوی شکل گیری آن را میگیرد و باعث میشود Loop در شبکه به وجود نیاید، STP به طور پیش فرض بر روی همه سوییچ ها فعال است.

 

برای غیر فعال سازی بر روی سوییچ های سیسکو دستور زیر را وارد میکنیم:

(config)#spanning-tree portfast

با سلام امروز با تنظیم داخلی برای تلفن های سیسکو سری 7941 در خدمت شما هستیم. همان طور که گفتیم برای این کار ابتدا باید فرم ور مورد نیاز را نصب کنیم که آمورش ار اینجا قابل استفاده است.

ابتدا باید داخل های مورد نطر را درون ایزابل بسازیم. سپس یک فایل به نام SEP{MacAddress}.cnf.xml بسازید و کد های زیر را درون آن قرار دهید.

 

<device>
  <deviceProtocol>SIP</deviceProtocol>
  <sshUserId>cisco</sshUserId>
  <sshPassword>cisco</sshPassword>
  <ipAddressMode>0</ipAddressMode>

  <devicePool>
    <dateTimeSetting>
      <dateTemplate>D/M/Ya</dateTemplate>
      <timeZone>GMT Standard/Daylight Time</timeZone>
      <ntps>
        <ntp>
          <name>#IP ADDRESS OF AN NTP SERVER#</name>
          <ntpMode>Unicast</ntpMode>
        </ntp>
      </ntps>
    </dateTimeSetting>

    <callManagerGroup>
      <members>
        <member priority="0">
          <callManager>
            <ports>
              <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
              <sipPort>#SIP PORT NUMBER FROM YOUR ASTERISK SERVER#</sipPort>
            </ports>
            <processNodeName>#IP ADDRESS OF YOUR ASTERISK SERVER#</processNodeName>
          </callManager>
        </member>
      </members>
    </callManagerGroup>
  </devicePool>

  <sipProfile>
    <sipProxies>
      <registerWithProxy>true</registerWithProxy>
    </sipProxies>
    <sipCallFeatures>
      <cnfJoinEnabled>true</cnfJoinEnabled>
      <rfc2543Hold>false</rfc2543Hold>
      <callHoldRingback>2</callHoldRingback>
      <localCfwdEnable>true</localCfwdEnable>
      <semiAttendedTransfer>true</semiAttendedTransfer>
      <anonymousCallBlock>2</anonymousCallBlock>
      <callerIdBlocking>2</callerIdBlocking>
      <dndControl>0</dndControl>
      <remoteCcEnable>true</remoteCcEnable>
    </sipCallFeatures>

    <sipStack>
      <sipInviteRetx>6</sipInviteRetx>
      <sipRetx>10</sipRetx>
      <timerInviteExpires>180</timerInviteExpires>
      <timerRegisterExpires>3600</timerRegisterExpires>
      <timerRegisterDelta>5</timerRegisterDelta>
      <timerKeepAliveExpires>120</timerKeepAliveExpires>
      <timerSubscribeExpires>120</timerSubscribeExpires>
      <timerSubscribeDelta>5</timerSubscribeDelta>
      <timerT1>500</timerT1>
      <timerT2>4000</timerT2>
      <maxRedirects>70</maxRedirects>
      <remotePartyID>true</remotePartyID>
      <userInfo>None</userInfo>
    </sipStack>

    <autoAnswerTimer>1</autoAnswerTimer>
    <autoAnswerAltBehavior>false</autoAnswerAltBehavior>
    <autoAnswerOverride>true</autoAnswerOverride>
    <transferOnhookEnabled>false</transferOnhookEnabled>
    <enableVad>false</enableVad>
    <preferredCodec>g711ulaw</preferredCodec>
    <dtmfAvtPayload>101</dtmfAvtPayload>
    <dtmfDbLevel>3</dtmfDbLevel>
    <dtmfOutofBand>avt</dtmfOutofBand>
    <alwaysUsePrimeLine>false</alwaysUsePrimeLine>
    <alwaysUsePrimeLineVoiceMail>false</alwaysUsePrimeLineVoiceMail>
    <kpml>3</kpml>
    <natEnabled>false</natEnabled>
    <phoneLabel>#PHONE NAME#</phoneLabel>
    <stutterMsgWaiting>0</stutterMsgWaiting>
    <callStats>false</callStats>
    <silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>10</silentPeriodBetweenCallWaitingBursts>
    <disableLocalSpeedDialConfig>false</disableLocalSpeedDialConfig>
    <startMediaPort>#RTP START PORT#</startMediaPort>
    <stopMediaPort>#RTP END PORT#</stopMediaPort>

    <sipLines>
      <line button="1">
        <featureID>9</featureID>
        <featureLabel>#EXT NUM#</featureLabel>
        <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
        <port>#SIP PORT#</port>
        <name>#EXT NUM#</name>
        <displayName>#EXT NAME#</displayName>
        <autoAnswer>
          <autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
        </autoAnswer>
        <callWaiting>3</callWaiting>
        <authName>#SIP AUTH NAME#</authName>
        <authPassword>#8 CHAR PASSWORD#</authPassword>
        <sharedLine>false</sharedLine>
        <messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
        <messagesNumber>#VM NUM#</messagesNumber>
        <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
        <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
        <contact>#EXT NUM#</contact>
        <forwardCallInfoDisplay>
          <callerName>true</callerName>
          <callerNumber>true</callerNumber>
          <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
          <dialedNumber>true</dialedNumber>
        </forwardCallInfoDisplay>
      </line>

      <line button="2">
        <featureID>9</featureID>
        <featureLabel>#EXT NUM#</featureLabel>
        <proxy>USECALLMANAGER</proxy>
        <port>#SIP PORT#</port>
        <name>#EXT NUM#</name>
        <displayName>#EXT NUM#</displayName>
        <autoAnswer>
          <autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
        </autoAnswer>
        <callWaiting>3</callWaiting>
        <authName>#SIP AUTH NAME#</authName>
        <authPassword>#8 CHAR PASSWORD#</authPassword>
        <sharedLine>false</sharedLine>
        <messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
        <messagesNumber>#VM NUM#</messagesNumber>
        <ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
        <ringSettingActive>5</ringSettingActive>
        <contact>#EXT NUM#</contact>
        <forwardCallInfoDisplay>
          <callerName>true</callerName>
          <callerNumber>true</callerNumber>
          <redirectedNumber>false</redirectedNumber>
          <dialedNumber>true</dialedNumber>
        </forwardCallInfoDisplay>
      </line>
    </sipLines>

    <voipControlPort>#SIP PORT#</voipControlPort>
    <dscpForAudio>184</dscpForAudio>
    <ringSettingBusyStationPolicy>0</ringSettingBusyStationPolicy>
    <dialTemplate>dialplan.xml</dialTemplate>
  </sipProfile>

  <commonProfile>
    <phonePassword></phonePassword>
    <backgroundImageAccess>true</backgroundImageAccess>
    <callLogBlfEnabled>1</callLogBlfEnabled>
  </commonProfile>

  <loadInformation>SIP41.9-4-2SR3-1S</loadInformation>
  <vendorConfig>
    <disableSpeaker>false</disableSpeaker>
    <disableSpeakerAndHeadset>false</disableSpeakerAndHeadset>
    <pcPort>0</pcPort>
    <settingsAccess>1</settingsAccess>
    <garp>0</garp>
    <voiceVlanAccess>0</voiceVlanAccess>
    <videoCapability>0</videoCapability>
    <autoSelectLineEnable>0</autoSelectLineEnable>
    <webAccess>0</webAccess>
    <spanToPCPort>1</spanToPCPort>
    <loggingDisplay>1</loggingDisplay>
    <loadServer></loadServer>
    <sshAccess>0</sshAccess>
  </vendorConfig>

  <versionStamp>001</versionStamp>
  <networkLocale>United_Kingdom</networkLocale>
  <networkLocaleInfo>
    <name>United_Kingdom</name>
    <uid>64</uid>
    <version>1.0.0.0-4</version> 
  </networkLocaleInfo>

  <deviceSecurityMode>1</deviceSecurityMode>
  <authenticationURL></authenticationURL>
  <servicesURL></servicesURL>
  <transportLayerProtocol>2</transportLayerProtocol>
  <certHash></certHash>
  <encrConfig>false</encrConfig>
  <dialToneSetting>2</dialToneSetting>
</device>

 

#IP ADDRESS OF AN NTP SERVER# —- ای پی NTP سرور که میتواند DC باشد

#SIP PORT FROM YOUR ASTERISK SERVER# — پورت SIP که پیشفرض 5060 است

#IP ADDRESS OF YOUR ASTERISK SERVER# — ای پی سرور ایزابل

#PHONE NAME# — نام تلفن که در بالای آن نمایش میدهد

#RTP START PORT# — شروع پورت مدیا که 10000 است

#RTP END PORT# — پایان پورت کدیا که 20000 است

#EXT NUM# — شماره داخلی

#SIP PORT# — پورت پروتکل SIP

#EXT NAME# — شماره داخلی

#SIP AUTH NAME# —- شماره داخلی

#8 CHAR PASSWORD# — رمز داخلی

#تلفن های سیسکو ، از پروتکل اختصاصی خود سیسکو برای Callmanager استفاده می‎کند و به صورت عادی توانایی متصل شدن به سیستم های اسنریکس مانند ایزابل را ندارند. به همین علت نیار به تغییر فرم ور آن است. با ما همراه باشید برای انجام قدم به قدم.

موارد نیاز :

 1. یک TFTP Server ترجیها Solarwinds TFTP
 2. فایل های آپدیت بر اساس نوع تلفن

خب برای شروع اگر ورژن Frameware تلفن بسیار قدیمی باشد نمیتوان به آخرین ورژن آپدیت کنید و باید قدم به قدم از نسخه های قدیمی اپدیت کرد تا به جدید ترین رسیدش

فایل SolarWindsTFTPServer را از اینجا دانلود کنید —- لینک دانلود

با توجه به مدل دستگاه فایل های زیر را دانلود کنید (این فایل ها آخرین آپدیت های موجود است و تست شده است)

سری تلفن های Cisco 7941/7961

سری تلفن های Cisco 7942/7962

سری تلفن های Cisco 7940/7960

فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در محل TFTP Server قرار دهید ، مسیر پیش فرض درون درایو C است

از خاموش بودن فایروال اطمینان حاصل کنید چون ممکن است جلوی TFTP را بگیرد. و سرویس TFTP را RUN کنید.

تلفن رو خاموش کرده و کلید # را نگه دارید . تلغن را روشن کنید ، چند لحظه صبر کنید تا کلید های نارنجی بالا چشمک بزنند. سپس کد زیر را وارد کنید #0*123456789 سپس تلفن ریست میشود و به حالت آپدیت میرود. سپس یکسری فایل از TFTP دانلود میکند و نصب میکند بعد از نصب موفقیت آمیز تلفن ریست میشود و آماده استفاده است.

 

این آمورش بارها تست شده و کاملا درست میباشد اگر در قسمتی از آن با مشکل مواحه شدید با ما تماس بگیرید تا راهنمایی کنیم.

 

هارد وسترن دیجیتال RED

نسل هارد های قرمز یا RED شرکت وسترن دیجیتال برای مصارف NAS طراحی و ساخته شده است. این هارد‌ها به نحوی طراحی و مهندسی شده‌اند حجم بالای اطلاعات شما را در بهترین حالت ممکن مدیریت کنند. . این هارد از تمامی NASهای معمول و موجود در بازار پشتیبانی می‌کند، این هارد ها قابلیت بستن RAID با سایر هارد ها را دارند.

هارد وسترن دیجیتال Black

این سری از هارد ها را میتوان بهترین انتخاب برای عموم کار ها دانست ، طراحی این هارد به صورتی میباشد که سرعت ، دقت و پایداری را در کنار هم پدید آورده است. این نسل از هارد ها تا ظرفیت 6 ترابایت ساخته شده است ، این هارد به علت وجود دو هد در خود سرعت بالایی برخوردار است. همچنین تا کش 128 نیز ساخته شده است که دو برار سایر هارد های بازار است.

 

 

هارد وسترن دیجیتال آبی (Blue)

این نسل از هارد ها ، نسل پیشرفته تر سری سبز یا Green شرکت وسترن است ، این سری از فضای 256 گیگ تا 6 ترا موجود است ، این هارد به طور متوسط کش 32 دارند و برای مصارف کم و خانگی مناسب هستند. مزیت این هار قیمت پایین آن در مقایسه با نسل های دیگر مانند قرمز یا مشکی است. اگر مصارف معمول خانگی و اداری دارید این هار مناسب شما است.

 

 

هارد وسترن دیجیتال گلد (Gold)

 

این سری از هارد ها گرانترین و قدرتمند ترین سری هارد های وسترن است که مخصوص سرور و دیتاسنتر ها طراحی شده است و قیمت بالایی نیز دارند. این هارد ها اطمینان 100% کارکرد در تمام طول عمر خود را به ما میدهند همچنین میزان خطای آن خیلی بهتر از سری های قرمز یا مشکی آن است . این هارد دارای فضای 4 ترابایت تا 10 ترابایت دارد