امروزه استفاده از شبکه های کامپیوتری رشد چشمگیری داشته و به دنبال آن شرکت ها و سازمان ها به این سمت رفته اند. اجرای زیر ساخت هر شبکه نیاز به دانش خود میباشد که در آن به صورت مقاله ای جدا صحبت کرده ایم. اما نکته مهم پشتیبانی و محافظت از این زیر ساخت میباشد.

برخی از خدمات ارائه شده توسط داده پردازی متین :

·         نگهداری و پشتیبانی شبکه های کابلی

·         نگهدای و پشتیبانی از زیر ساخت شبکه های بیسیم

·         نهگداری و پشتیبانی از زیر ساخت شبکه های رادیویی

·         نگهداری از زیر ساخت مراکز داده

·         نگه داری از سیستم های UPS

·         و …