راه کارهای امنیتی

همزمان با رشد سیستم های کامپیوتری و شبکه ها و استفاده مردم از اینترنت ، امنیت اطلاعات نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است ، امنیت اطلاعات به طور خلاصه میتوان به روش ها و استاندارد هایی جهت برقراری امنیت در شبکه گفت. امنیت اطلاعات بحث بسیار گسترده ای دارد و روز به روز به مباحث و روش های آن اضافه میشود و با سرعت بالایی در حال رشد است.

اطلاعات یک سازمان یا شرکت ، مهمترین چیزی است که آن شرکت دارد حتی مهمتر از دارایی های پولی ، اطلاعات به قدری مهم و حیاتی است که تنها با از دست رفتن بخشی از آن ، یک سازمان به طور کل نابود میشود. از این رو تامیین امنیت بخش مهمی است.

تعریف امنیت اطلاعات

امنیت اطلاعات یعنی محافظت از اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی از دسترسی های غیرمجاز ، این فعالیت ها و دسترسی  میتواند خواندن یک فایل ، کپی برداری از فایل ، دستکاری یا تغییر آن باشد.

امنیت اطلاعات و امنیت سیستم های کامپیوتری دو واژه مجزا هستند گرچه هدفی مشترک دارند و بسیار نزدیک به هم هستند.

امنیت اطلاعات به محرمانه بودن ، یکپارچگی و دسترس پذیری داده ها مربوط است.

امنیت کامپیوتر را میتوان ، در دسترس بودن سیستم ها ، عملکرد صحیح آن تعریف کرد.