تست سلامت باطری

مخفف عبارت Uninterruptible power supply ، به معناي منبع تغذيه بدون وقفه است.
یوپی اس یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن ، تامین بدون وقفه ی توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد باطری های دستگاه UPS اصلی ترین قسمت در این دستگاه ها است. صحت کارکرد باطری ها نیاز به برسی تخصصی دارد که ما آماده ایم تا با برسی باطری ها ، به شما اطمینان خاطر دهیم.