تامین اینترنت

ارتباط با سایر نقاط جهان در کسری از ثانیه امروزه به یک نیاز مهم برای همه تبدیل شده است ، به لطف پیشرفت تکنولوژی امروز دسترسی به اینترنت بسیار ساده شده است ولی گاها موانع طبیعی باعث اختلال در این ارتباط میشوند مانند سد هایی که در دل کوه ها قرار دارند. ما با پشتوانه به تجربیا خود آماده ارائه پهنای باند اختصاصی و اشتراکی برای مناطق یا مشتریانی که به طور معمولی امکان دریافت اینترنت ندارند هستیم.