میل سرور EXCHANGE 2019

میل سرور نرم افزاری می باشد که همانند یک شبکه کامپیوتری عمل نموده و کار و هدف اصلی آن تبادل نامه های الکترونیکی می باشد. میل سرور به مجموعه ای از نرم افزار ها و سخت افزار ها گفته می شود که امکان ارسال و دریافت پست الکترونیک را برای یک سازمان یا شرکت فراهم می آورد. این فرایند درست همانند تبادل شدن داده در اینترنت و شبکه می باشد. هر ایمیل به چندین بسته کوچکتر تقسیم می شود که همه آنها روی یک کامپیوتر مرکزی ( ایمیل سرور ) که سرویس ایمیل را میزبانی می کند قرار می گیرند.