ارتباط بین دفاتر

با تغییر شیوه کارکرد شرکت ها سازمان ها و گسترده شدن دفاتر و پراکندگی آن ها در مکان هایی دور از یکدیگر و خارج از کشور یا قاره ،ارتباط ایمن و پایدار بین دفاتر مسئله مهمی شده است ، ما با ارائه راهکار های پایدار در خصوص ارتباط های یکپارچه بین شعب و دفاتر شما آماده خدمت رسانی به شما هستیم.

  • حذف محدودیت فیزیکی پرسنل و کاربران
  • اشتراک گذاری منابع نرم افزاری و سخت افزاری
  • امکان تامیین اینترنت مراکز از واخد اصلی و مرکزی
  • ارتباط تلفنی به صورت درون سازمانی بین دفاتر و شعب

اصلی ترین روش های ارتباطی

  • ارتباط با بستر کابل ( wired )
  • ارتباط با بستر بی سیم ( wireless )
  • ارتباط با بستر ماهواره ( satellite )