آنتی ویروس تحت شبکه

امروزه مقابله با ویروس های کامپیوتر امری مهم و ضروری تلقی میشود ، از این رو آنتی ویروس ها به کمک ما میایند. در شبکه های بزرگ ، نظارت و گزارش گیری از وضعیت امنیتی سیستم ها کار دشتوار است اگر از انتی ویروس های تحت شبکه استفاده نکنیم.

انتی ویروس های تحت شبکه یک ابزار مدیریتی متمرکز و منسجم برای مدیریت آنتی ویروس کاربران شبکه است.

برنامه های کاربردی زیاد و متنوع باعث پیچیدگی شبکه های کامپیوتری مشوند و استفاده پرسنل از این نرم افزار ها باعث بروز برخی مسائل امنیتی و ریسک میشود.

به روز نگه داشتن پایگاه داده برنامه های آنتی ویروس جهت شناسای ویروس های جدید امری ضروری است و لازم است این سیستم ها به طور مداوم در شبکه به اخرین نسخه و پایگاه داده ها به روز شده باشند.